Prasasti Yupa Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris D.2a

  • PRASASTI YUPA KOLEKSI MUSEUM NASIONAL NOMOR INVENTARIS D.2A

NO REGNAS RNCB.20141013.01.000020
SK Penetapan

SK Menteri No279/M/2014

Peringkat Cagar Budaya Nasional
Kategori Cagar Budaya Benda
Kabupaten/Kota Kota Jakarta Pusat
Provinsi DKI Jakarta
Nama Pemilik Negara
Nama Pengelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Museum Nasional

Tulisan sebanyak 12 baris pada Prasasti Muarakaman I dipahat di sisi depan dengan ukuran tinggi 124 cm, lebar 31,5 cm, dan tebal 29,5 cm. Huruf yang dipahat memiliki ukuran panjang 9,5—2 cm dan lebar 4—0,4 cm. Prasasti ini berisi silsilah Raja Mulawarman. Silsilah tersebut terdapat di bagian awal prasasti, yang menyebutkan bahwa Sri Maharaja Kundungga berputra Aswawarman memiliki tiga orang anak. Yang terkemuka di antara ketiganya adalah Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Disebutkan pula bahwa Mulawarman telah mengadakan upacara selamatan yang dinamakan bahusuwarnnakam (“emas amat banyak”). Sebagai tanda peringatan selamatan tersebut, tugu batu (Yupa) ini didirikan oleh para brahmana. Keadaan prasasti saat ini terawat baik, hanya terdapat bercak hitam pada baris ke-8 hingga baris 10. Meski demikian, aksara masih terbaca dengan baik. Selain bercak hitam, pada bagian belakang batu ada bagian yang telah aus. Saat ini Prasasti Yupa Nomor Inventaris D.2a disimpan di lantai 1 gedung baru Museum Nasional.

Alih aksara Prasasti Muarakaman I yaitu:
1. srimatah srinarendrasya
2. kundunggasya mahatmanah
3. putro ‘svavarmmo vikhyatah
4. vansakartta yathangsuman
5. tasya putra mahatmanah
6. trayas traya ivagnayah
7. tesan trayanam pravarah
8. tapo bala damanvitah
9. sri mulavarmma rajendro
10. yastva bahusuvarnnakam
11. tasya yajñasya yupo ‘yam
12. dvijendrais samprakalpitah